Disclaimer

De artikelen op deze website zijn bedoeld als discussiemateriaal en weerspiegelen niet altijd (geheel of gedeeltelijk) de persoonlijke visie van de beheerder! Om deze reden komen ten aanzien van de behandelde onderwerpen regelmatig verschillende stand- en gezichtspunten aan bod.

De beheerder en moderators kunnen daarom geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele handelingen en daaruit voortvloeiende gevolgen die zijn gebaseerd op informatie afkomstig uit de op Rugrechten.nl geplaatste artikelen en reacties.

U wilt wat zeggen…

Wij gaan selectief te werk, onze tijd is schaars. Wij willen specifiek met mensen in contact komen die de “urgentie” herkenen, die wat willen doen of die kennis van zaken hebben waar wij van op de hoogte moeten worden gebracht.